Uczniowski Klub Sportowy „AS”
Przy SOSW dla Dzieci Niewidomych i Słabo Widzących
26-600 Radom, ul. Struga 86

Tel. + 48 48 384-79-24
Fax. +48 48 385-86-72

Nr konta PEKAO SA
I Oddział Radom ul Struga 26/28
23124017891111001005787967